1. Polska 8 lotów
2. Portugalia 6 lotów
3. Francja 2 loty
4. Hiszpania 2 loty
5. Malta 2 loty
6. Niemcy 2 loty
7. Ukraina 2 loty